بیانیۀ مؤسسه فرهنگی دزفول‌شناسی در مورد حرکت غرور آفرین قهرمانان باشگاه پرسپولیس در بزرگداشت چهارم خرداد روز مقاومت مردم دزفول


باسم الله الرحمن الرحیم
آفرین بر شما غیورمردان باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس
تصویر حرکت زیبا وغرور آفرینتان درحالیکه پرچم مقاومت مردم دزفول را در دست دارید ، به عنوان نمادی از مقاومت ملت غیورایران، حرکتی فراموش نشدنی گردید
شما قهرمانان باشگاه پرسپولیس به احترام روز چهارم خرداد، روز مقاومت مردم دزفول در هشت سال دفاع مقدّس، صحنه‌ای به یاد ماندنی را در تاریخ ایران بزرگ ثبت کردید که هرگز مردم قهرمان دزفول آن را از یاد نخواهند برد.
شما با این حرکت غرور آفرینتان نشان دادید که قهرمانی در میادین ورزشی و قهرمانی در میدان نبرد، یک روح در کالبد دو جسم هستند.
مؤسسه فرهنگی دزفول‌شناسی این حرکت انقلابی را ارج نهاده، سپاس و درود خویش را نثار غیورمردان باشگاه پرسپولیس و همه قهرمانان سرزمین مانای ایران اسلامی می‌نماید.

عزّت زیاد
بلا دور
در پناه خدا باشید

رئیس موسسه فرهنگی دزفول شناسی
دکتر مرتضی بدخشان . یکم خرداد هزار و چهارصد