تعطیل کردن غرفه موسسه فرهنگی دزفول شناسی در جشنواره وحدت اقوام


موسسه فرهنگی دزفول شناسی که برای به نمایش گذاشتن تولیدات فرهنگی خود در “جشنواره وحدت اقوام ” شرکت کرده بود به عنوان اعتراض به برنامه های اجرا شده که تطابقی با عنوان جشنواره نداشت، غرفه خود را تعطیل کرد.

دکتر بدخشان رییس  موسسه فرهنگی دزفول شناسی، در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول که در تاریخ یکم بهمن نودو هفت با حضور امام جمعه محترم دزفول ، معاون استاندار و فرماندار دزفول و روسای ادارات و نهادها در محل این شورا تشکیل گردید، در سخنانی ضمن اعتراض به برنامه های اجرا شده در جشنواره فوق الذکر بیان کردند که دزفول تاریخ و تمدنی دیرینه دارد . بعضی از خاور شناسان از جمله”والتر هینز” ( walter hinz ) آلمانی در کتابی تحت عنوان ” دنیای گمشده عیلام” که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده است، تصریح کرده است که شهر ” آوان ” که حدود ۲۶۰۰ سال قبل از میلاد، پایتخت عیلامیان بوده است، همان دزفول کنونی است. وی اضافه کرد علاوه بر آثار باستانی و یافته های باستان شناسی که در اطراف دزفول کشف شده است و موضوع فوق را تایید می کند، به ساخت پل ساسانیان دزفول اشاره کرد که حد اقل مربوط به هزارو هفتصد و پنجاه سال تاریخ این شهر است. وی همچنین اشاره کرد بابررسی های به عمل آمده در زبان شناسی، گویش دزفولی ریشه در زبان فارسی دری و و زبان دری از زبان فارسی پهلوی و آن از فارسی میانه و آن از فارسی باستان در دوره هخامنشیان می باشد.دکتر محمد معین معتقد است که گویش دزفولی ظاهرا از بقایای زبان خوزی است پس از نظر گویشی هم دزفولیها تاریخی چند هزار ساله دارند. خواندن آوازها بعضی اقوام با بیان اینکه دزفول سرزمین فلان قوم است سخنی گزافه است. دزفول ودزفولیها صاحب سندی معتبر و سیم سرب شده هستند. ایشان اضافه کردند البته مردم دزفول در طول تاریخ ثابت کرده اند که مردمی بسیار مهمان نواز و صبورند. ایشان به این نکته هم اشاره کردند که یکی از ویژگیهای دیگر دزفولیها جرائت و جسارتشان است که در طول تاریخ به خصوص در عصر معاصر قبل وبعد از پیروزی انقلاب و  خط شکن بودنشان در عملیات های هشت سال دفاع مقدس این را به اثبات رسانده اند. ایشان ضمن یاد آوری بعضی از حوادث انقلاب، از استوانه ایمان و مقاومت انقلاب، فقید سعید آیت الله سید مجدالدین قاضی یاد کردند که چگونه درس مقاومت و ایثار را به نسل زمان خود و جوانان داد.