جلسات عمومی موسسه


به اطلاع علاقه مندان به موضوعات فرهنگی دزفول می رساند که جلسات عمومی موسسه که بیش از دوازده سال است به طور مستمر روزهای دوشنبه برگزار می گردد در شش ماهه اول سال از یک ساعت قبل از اذان مغرب شروع می شود و تا اذان ادامه می یابد و در شش ماهه دوم سال از نیم ساعت بعد از اذان مغرب شروع و به مدت یک ساعت ادامه می یابد.

البته این جلسات در بهار سال ۱۴۰۰ به خاطر جلوگیری از وشیوع ویروس کوید ۱۹ و تابستان به خاطر تعطیلات تابستانه تشکیل نخواهد گردید و فعالیتها بیشتر به صورت مجازی خواهد بود.