دزفول قدیم


دزفول در طول تاریخ – مهندس عزیز اسفنده
تاریخ چراغ راه آینده است
منطقه دزفول را اگر به دو بخش شهر و حوزه استحفاظی تقسیم کنیم ، هر کدام از آنها دارای گنجینه هایی گرانبها هستند، و این دو نیز، در بخش شهر به قسمت موجود و قسمت از بین رفته تقسیم می شود. ما در اینجا، قسمت موجود را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می دهیم .
شهر دزفول قدیم از شمال به خیابان روستا (آیت الله قاضی) از جنوب به خیابان منتظری از شرق به خیابان آفرینش از غرب به رودخانه دز معین و محدود بوده است. این موضوع در تقسیمات شهری برای شهرداری و میراث فرهنگی تعریف شده می باشد. اگر چه در غرب رودخانه آثار قدیمی تری وجود داشته که در جای خود امکان ورود برای بحث وجود دارد.
*سعبات یا صاباط در دزفول:
در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی در یک بررسی و مشاهده عینی در شعاع حدود ۱۰۰ متر از سر محله کوی خراطان محل تلاقی بازار خراطان و کوچه قلعه و کوچه بازار(در خیابان شریعتی واقع شده) حدود ۲۰ سعبات با طول و عرض های مختلف وجود داشت که دارای اسامی مختلفی بودند ، مثل سعبات خیاطان – سعبات شیخ الاسلام – سعبات مشایخ(شیخون)- سعبات باب المرادی – سعبات ملا زهرا و …. از همه اینها دو سعبات باقی مانده که در مطالعه ی فنی که در اطراف آنها کرده ام اگر چاره اندیشه نشود درآینده نزدیک خراب می شوند. آنگاه وقتی خبرنگاران محلی اعلام کردند یک سعبات دیگر خراب شده است آن وقت دنبال مقّصر می گردیم.
با ایجاد یک تّشکل از شهرداری – میراث فرهنگی- فرمانداری- شورا و پیش کسوتان و مؤسسات مردم نهاد و خبرگان، این امکان وجود دارد که برای همیشه این دو سعبات و سایر سعبات های باقی مانده در شهر را حفظ کرد و به ثبت ملی رسانه ، که با این روند به تعداد آثار ملی در دزفول افزوده می شود و ان شاءالله به سمت ایجاد دزفول بزرگ حرکت می کنیم