زمان تشکیل جلسات عمومی موسسه(نیمه دوم سال)


به اطلاع کلیه علاقه مندان به موضوعات فرهنگی شهرستان دزفول می رساند که جلسات عمومی این موسسه همچون گذشته در شش ماهه دوم سال روزهای دوشنبه، نیم ساعت بعد از اذان مغرب، به مدت یک ساعت تشکیل می شود. در این جلسات شرکت برای عموم آزاد است(تاریخ پیام ۲۲ آذر ۱۳۹۷)

مکان: خیابان انقلاب روبروی بنیاد شهید، جنب دفتر سابق امام جمعه محترم دزفول.