شرایط و مراحل عضویت در موسسه فرهنگی دزفول شناسی


شرایط و مراحل عضویت در موسسه فرهنگی دزفول شناسی

شخص بنا به درخواست شفاهی خود یا دعوت از وی توسط یکی از اعضاء به عنوان عضو (افتخاری موقت سه ماهه) به عضویت موسسه در می آید و پس از سه ماه فعالیت و آشنایی موسسه با نامبرده و آشنایی او با اعضا، نوع فعالیت و شرایط و ضوابط عضویت رسمی، در صورت موافقت موسسه و علاقمندی وی به استمرار فعالیت و پذیرش ضوابط و شرایط موسسه به عضویت رسمی در می آید.

 ۱- تکمیل فرم عضویت.  

۲- عضویت در یکی از گروه های تخصص موسسه. (اختیاری)

۳–  عضویت در صندوق همیاری . (صندوق قرض الحسنه اعضا (اختیاری)

۴- همکاری و مشارکت در اجرای برنامه های موسسه.

تبصره ۱:  دوره سه ماهه عضویت افتخاری قابل تمدید می باشد.

تبصره ۲ : در صورت عدم موافقت موسسه با استمرار فعالیت فرد یا اعلام عدم علاقمندی شخص به استمرار فعالیت به یکی از اعضای شورا، از لیست اعضای و گروه های موسسه حذف می گردد.