کتابهای منتشر شده اعضا در موضوعات دزفول


لیست کتب منتشر شده اعضاء موسسه فرهنگی دزفول شناسی  

در موضوعات دزفول

 1. ابدال حق، محمود زاده، عظیم
 2. آشپزی روناش/ نقیبی رکنی،ف/نسیم کوثر۱۳۸۵/
 3. اَ کوتیون تا دسبیل/عبدالهی،ا/نیلوفران،۱۳۹۳/
 4. از مسجد جمکران قم تا مسجد کجبافان دزفول / نظیری،ح/حضور ۱۳۷۹/
 5. انقلاب در گذر زمان، عرب،محمدحسن، ماندگار، ۱۳۸۹
 6. اُلَّ، لالائیهای محلی دزفول، محمود زاده، عظیم و..
 7. بچه های مدرسه ظهیر، محمود زاده، عظیم
 8. حدیث کسا/سالم دزفولی،ه /۱۳۸۱/
 9. اندیشمندان دزفول/ عرب و لطیف پور/مکتوب۱۳۸۴/
 10. بازیهای محلی، محمود زاده، عظیم
 11. باغ فلاحت/ سالم دزفولی، ه /
 12. + بررسی شخصیت، آثار واندیشه های ملا علیخان قاری دزفولی/ بدخشان،م /نجابت/۱۳۸۴
 13. + بی برون(مراسم سنتی عروسی دردزفول)/نجاتعلی، اردشیرزاده،انصاری وفرج اله/نجابت۱۳۸۴
 14. پل باستانی دزفول/ لطیف پور،ا/اقلیم قلم۱۳۸۷/
 15. تاریخچه آموزش و پرورش دزفول، محمود زاده، عظیم
 16. تاریخ تشیع در دزفول/ آرام،ا /معتبر۱۳۸۸/
 17. تاریخ دزفول/ لطیف پور،ا/فرهنگ مکتوب۱۳۸۵/
 18. تحقیقی در مورد رسائل علمیه و حوزه های علمیه/ عرب،م/ماندگار۱۳۷۹/
 19. +جاذبه های گردشگری طبیعی شمال دزفول/ بدخشان،م وحسن پور،غ/همگرا/۱۳۸۹
 20. جندی شاپور، صانعی،حسنعلی، اقلیم قلم، ۱۳۹۷
 21. حدیث کسا/سالم دزفولی،ه/ افهام/۱۳۸۱/
 22. حماسه ماندگار(دزفول در دوران دفاع مقدس،نیلوفران تهران و اقلیم قلم دزفول، ۱۳۹۳
 23. خوزستان در عصر قاجار/ لطیف پور،ا/ماندگار۱۳۹۲/
 24. دُرِّ ثمین/ عرب،م/ ماندگار۱۳۹۰/  
 25. دزفول در گذر زمان/احمد لطیف پور/فرهنگ مکتوب۱۳۸۷/
 26. دزفول؛ دژ استوار، نیلوفران، ۱۳۹۶
 27. دیوان بابا تقی/  گرد آوری حکمت فر،م/ ابن سینا۱۳۷۰/                        
 28. دیوان بهار دزفولی/معزی دزفولی،ع / دارالمومنین۱۳۹۰/
 29. +دیوان راجی دزفولی/ سنادالاسلام، م، تصحیح و مقدمه حکمت فر/دارالمومنین ۱۳۸۷/
 30. +زیارت بقاع متبرکه دزفول / حکمت فر،م/دارالمومنین۱۳۸۱/
 31. زهرائیه،دیوان ضیائی دزفولی/ ضیایی دزفولی،م،تصحیح و مقدمه حکمت فر/دارالمومنین۱۳۸۸/  
 32. سلطان الذاکرین( زندگانی و آثار حاج ملاحسین خلیفه دزفولی)،اقلیم قلم،۹۷    
 33. شبهای موشک باران، محمود زاده، عظیم                            
 34. شجره نامه سادات علوی موردگر/
 35. شجره نامه خاندان رودبندی و داعی/کمالی دزفولی،ع. گرد آوری نظیری/سپهر ۱۳۷۷/
 36. شرنگ شیرین/خلفی،ز/نشرمرتضی۱۳۸۶
 37. +شعر محلی دزفولی/ بدخشان،م / همگرا۱۳۸۹/
 38. ضرب المثلهای دزفولی/
 39. طب جندی شاپور، محمود زاده، عظیم
 40. عارفی از دزفول/حکمت فر/کتابخانه سید عالمشاه دزفول ۱۳۷۵/
 41. غذاهای محلی، محمود زاده، عظیم
 42. فرهنگ ریشه یابی گویش دزفولی/بساق زاده، م/۱۳۹۷/
 43. فرهنگ زبان و گویش دزفولی/ نجاتعلی،ن/ نجابت ۱۳۸۷/
 44. فرهنگ عقاید مردم دزفول، محمود زاده، عظیم
 45. فرهنگ و گویش دزفولی/ نجاتعلی،ن/ نشر نجات۱۳۹۱/                                     
 46. فرهنگ لغات دزفولی/ انصاری،م و فرج اله /دارالمومنین۱۳۸۴/
 47. فرهنگ لغت دزفولی، محمود زاده، عظیم
 48. کاشف اسرار(زندگانی، شخصیت و آثار سیدصدرالدین کاشف دزفولی)، اقلیم قلم،۱۳۹۶ /
 49. کشاورزی سنتی/ نجاتعلی،ن/ نشر نجات۱۳۹۱/
 50. کشکول نظیری/نظیری، حبیب/
 51. کلمجور، فهرست دزفول شناسی، محمود زاده، عظیم
 52. کمالی نامه، نظیری دزفولی،ح/پاسدار اسلام/۱۳۸۴
 53. کنایه در شعرمحلی دزفولی/بدخشان، کیایی فر، حقیقی زاده / فرهنگ مکتوب۱۳۹۸/
 54. کوه نامه زاگرس مرکزی در شمال دزفول/ حسن پور،غ / دارالمومنین۱۳۹۲/
 55. کهن شعرای خوزستان/ امام،م / دارالمومنین۱۳۸۸/ 
 56. کهن واژه های گویش دزفولی در زبان عربی/ لطیف پور،ا/دارالمومنین۱۳۸۰/
 57. گنجونه/ نجاتعلی،ن/نشر تحسین ما/ ۱۳۹۳
 58. +لغز و معماهای عارف دزفولی/عرب،م/وصل۱۳۸۰/  
 59. متل های دزفولی/مشعل چی، م/ خالدین/۱۳۸۳ / 
 60. +مثل های دزفولی و معادلات ادبی/عرب،م/ افهام/۱۳۸۱/
 61. مجموعه شعر خمونی، محمود زاده، عظیم
 62. مردم شناسی ومردم نگاری شهرستان دزفول/مصبوغ/اهورا۱۳۹۴/                                          
 63. +مسجد جامع دزفول و تاریخچه آن/ امام،م/دار المومنین/۱۳۸۹
 64. +مقالاتی درباره تاریخ جغرافیایی دزفول/امام،م، به همت حکمت فر/دارالمومنین ۱۳۸۲/
 65. نسیم کوثر/محقق،م/تعلیم و تربیت اسلامی۱۳۹۱/
 66. نگاهی بر طایفه لیوسی و قوم بختیاری، اهوراقلم،۱۹۳۱
 67. واژگان بی معادل، عرب، انصاری، فرج اله
 68. نوربارون، سالم دزفولی، هبت الله، نشرهدی، ۱۳۹۳
 69. واژگان بی معادل، عرب، انصاری، فرج اله
 70. واژگان مشابه دزفولی، انگلیسی/نجاتعلی،ن/ نجابت۱۳۸۶/ورزشهای بومی، سنتی، محلی/حسن پور،غ/بامداد کتاب۱۳۸۷