کتاب فرهنگ ریشه یابی واژگان دزفولی منتشر شد


  

 

نویسنده این کتاب استاد محمد رضابساق زاده که خود مدرس دروس ادبیات زبان فارسی در دانشگاه ها بوده است نتایج تحقیقات ده ساله خود را در موضوع ریشه یابی واژگان دزفولی در کتابی تحت همین عنوان منتشر کرد
این کتاب در ۴۷۰ صفه منتشر شده است نویسنده در بخش اول از این کتاب، در مورد خاستگاه گویش دزفول مطالبی را آورده و سپس به سیر تحول زبان فارسی پرداخته است و آنگاه ویژگیهای گویش دزفول را مورد بحث قرار داده و برخی از واژگان مشترک گویش دزفولی با زبانهای دری، پهلوی، خوزی، عربی، انگلیسی و ترکی را آورده است و در بخش دوم به ردیابی واژگان دزفولی پرداخته است.