کتب چاپ شده موسسه توسط اعضا


لیست کتب منتشر شده اعضاء موسسه فرهنگی دزفول شناسی

 1. +آشپزی روناش، نقیبی رکنی،ف، نسیم کوثر۱۳۸۵/ 
 2. آغاز بی پایان
 3. اَ کوتیون تا دسبیل، عبدالهی، نیلوفران،۱۳۹۳/
 4. از مسجد جمکران قم تا مسجد کجبافان دزفول، نظیری،ح، حضور ۱۳۷۹/
 5. اعجاز قرآن و ریاضیات 
 6. اُلَّ / (لالاییها).                                                                                   
 7. اندیشمندان دزفول،عرب و لطیف پور، مکتوب۱۳۸۴/
 8. انقلاب در گذر تاریخ، عرب، محمد حسن، ماندگار ۱۳۸۹
 9. باغ فلاحت، سالم دزفولی،ه/
 10. +بررسی شخصیت،آثارواندیشه های ملا علیخان قاری دزفولی، بدخشان،م /نجابت، ۱۳۸۴
 11. +بی برون(مراسم سنتی عروسی دردزفول)، نجاتعلی،اردشیرزاده،انصاری وفرج اله، نجابت۱۳۸۴
 12. به سوی الهیات غیر متافیزیکی، زاهد، علی
 13. +پدری مظلوم و پسری ناکام/ادشیر زاده
 14. پل باستانی دزفول، لطیف پور، اقلیم قلم۱۳۸۷/
 15. +پیر و جوان، اردشیر زاده، امیرمحمد
 16. تاریخ تشیع در دزفول، آرام،، معتبر۱۳۸۸/
 17. تاریخ دزفول، لطیف پور،، فرهنگ مکتوب۱۳۸۵/
 18. تحقیقی در مورد رسائل علمیه و حوزه های علمیه، عرب،م، ماندگار۱۳۷۹/
 19. ترجمه وشرح دعای ندبه با بیان نکات صرفی، نحوی و بلاغی/، بدخشان،مرتضی، نجبا۱۳۷۹
 20. ترنم جوانی، یوسف قنبری، ف، 
 21. تکرار تاریخ در جلگه خوزستان،
 22. +تند باد و ترنج، اردشیر زاده
 23. +جاذبه های گردشگری طبیعی شمال دزفول، بدخشان،م وحسن پور،غ، همگرا/۱۳۸۹
 24. جمعیت اخوان المسلمین در مصر
 25. جندی شاپور، اقلیم قلم،۱۳۹۷
 26. حدیث بشارت
 27. حدیث کسا/سالم دزفولی،ه/ افهام/۱۳۸۱/
 28. حماسه ماندگار(دزفول در دوران دفاع مقدس،نیلوفران تهران و اقلیم قلم دزفول، ۱۳۹۳
 29. خوزستان در عصر قاجار/لطیف پور، ماندگار۱۳۹۲/
 30. دانشنامه اماکن جغرافیایی قرآن مجید، 
 31. دزفول؛ دژ استوار، نیلوفران، ۱۳۹۶
 32. درزلال رنگین شعر/حسن پور،فروغ/
 33. دُرِّ ثمین/ عرب،م/ ماندگار۱۳۹۰/
 34. دزفول در دوره مشروطیت
 35. دزفول در گذر زمان/احمد لطیف پور/فرهنگ مکتوب۱۳۸۷/
 36. +دورساله منظوم/
 37. دیوان بابا تقی/ گرد آوری حکمت فر،م/ ابن سینا۱۳۷۰/                        
 38. دیوان بهار دزفولی/معزی دزفولی،ع / دارالمومنین۱۳۹۰/
 39. +دیوان راجی دزفولی/ سنادالاسلام، م، تصحیح و مقدمه حکمت فر/دارالمومنین ۱۳۸۷/
 40. ریشه های شرقی تمدن غربی(ترجمه)فرهی،ع/
 41. زهرائیه،دیوان ضیائی دزفولی/ ضیایی/،تصحیح و مقدمه حکمت فر/دارالمومنین۱۳۸۸/
 42. +زیارت بقاع متبرکه دزفول، حکمت فر، دارالمومنین
 43. سلطان الذاکرین( زندگانی و آثار حاج ملا حسین خلیفه دزفولی)، اقلیم قلم،۹۷
 44. سودای سر بالا، نعمت زاده، محمدتقی،
 45. شجره نامه سادات علوی موردگر/ شجره نامه خاندان رودبندی و داعی/کمالی دزفولی،ع. گرد آوری نظیری/سپهر ۱۳۷۷/
 46. +شعر محلی دزفولی/ بدخشان، مرتضی، همگرا۱۳۸۹/
 47. شجره نامه خاندان رودبندی و داعی.
 48. شرنگ شیرین/خلفی،ز/نشرمرتضی۱۳۸۶
 49. شناخت، پیشگیری و درمان اعتیاد، 
 50. شیوه های پژوهش در علوم انسانی
 51. ضرب المثلهای دزفولی و معادلات عربی
 52. کنایه در شعرمحلی دزفولی، بدخشان،کیایی فر،حقیقی زاده، فرهنگ مکتوب، ۱۳۹۷/
 53. عارفی از دزفول/حکمت فر/کتابخانه سید عالمشاه دزفول ۱۳۷۵/
 54. عشق خاکستری
 55. عشق دمشق، عرب، محمدحسن
 56. فرهنگ ریشه یابی گویش دزفولی/بساق زاده، م/۱۳۹۷/
 57. فرهنگ زبان و گویش دزفولی/ نجاتعلی،ن/ نجابت ۱۳۸۷/
 58. فرهنگ و گویش دزفولی/ نجاتعلی،ن/ نشر نجات۱۳۹۱/
 59. فرهنگ لغات دزفولی/ انصاری،م و فرج اله /دارالمومنین۱۳۸۴/
 60. فرهنگ نمونه(القاموس الحدیث)، عرب، محمدحسن
 61. کاشف اسرار(زندگانی، شخصیت و آثار سیدصدرالدین کاشف دزفولی)، اقلیم قلم،۱۳۹۶ /
 62. کشاورزی سنتی/ نجاتعلی،ن/ نشر نجات۱۳۹۱/
 63. کشکول نظیری/نظیری، حبیب/
 64. کلیات شباب شوشتری/بدخشان،م وعفیف،ع/
 65. کلیات ناهیدی دزفولی/ناهیدی،م/
 66. کمالی نامه/نظیری دزفولی،ح/پاسدار اسلام/۱۳۸۴
 67. کوه پیمایی مقدماتی و کوه نوردی از مقدماتی تا پیشرفته
 68. کوه نامه زاگرس مرکزی در شمال دزفول/حسن پور،غ/ دارالمومنین۱۳۹۲/
 69. کهن شعرای خوزستان/امام،سید محمد علی/ دارالمومنین۱۳۸۸/
 70. کهن واژه های گویش دزفولی در زبان عربی/ لطیف پور،احمد، دارالمومنین، ۱۳۸۰/
 71. گنجونه/ نجاتعلی،نصراله/نشر تحسین ما/۱۳۹۳
 72. +لغز و معماهای عارف دزفولی/عرب،م/وصل۱۳۸۰/
 73. متل های دزفولی/مشعل چی،م/خالدین/۱۳۸۳             
 74. +مثل های دزفولی و معادلات ادبی/عرب،م/ افهام/۱۳۸۱
 75. مردم شناسی و مردم نگاری شهرستان دزفول/ مصبوغ،ف/اهورا۱۳۹۴/
 76. +مسجد جامع دزفول و تاریخچه آن/ امام،م/دار المومنین/۱۳۸۹
 77. +مقالاتی درباره تاریخ جغرافیایی دزفول/امام،م.به همت حکمت فر/دارالمومنین ۱۳۸۲/
 78. مرجع و منبع شناسی در علوم انسانی، عرب، محمدحسن
 79. نسیم کوثر/محقق،م/تعلیم و تربیت اسلامی۱۳۹۱/
 80. ندای آشنا/
 81. نگاهی بر طایفه لیوسی و قوم بختیاری، اهوراقلم،۱۹۳۱
 82. نوربارون، سالم دزفولی، هبت الله، نشرهدی، ۱۳۹۳
 83. واژگان مشابه دزفولی، انگلیسی/نجاتعلی،ن/نجابت۱۳۸۶/
 84. ورزشهای بومی، سنتی، محلی/حسن پور،غ/بامداد کتاب۱۳۸۷/

متقاضیان می توانند این کتابها را در صورت موجود بودن از کتاب فروشی تربیت (۰۶۱۴۲۲۶۱۶۸۲) جنب اداره آموزش و پرورش دزفول تهیه نموده یا برای ارسال به هر نقطه ای از ایران سفارش دهند.