مساعدتهای مالی


شماره حسابهای موسسه جهت کمک های مالی اعضا و علاقمندان به مسائل فرهنگی دزفول

۱-بانک ملی شعبه بهشتی دزفول خیابان طالقانی نبش خیابان شهید بهشتی حساب شماره ۰۱۰۶۴۹۲۱۷۲۰۰۹ به نام موسسه فرهنگی دزفول شناسی یا به کارت شماره ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۱۹۲۹۷ مربوط به حساب فوق.
۲-صندوق قرض الحسنه ولی عصرخیابان شریعتی حساب شماره ۷۳۵۱۵ به نام دزفول شناسی
۳-صندوق قرض الحسنه شهید بهشتی خیابان طالقانی نبش پارکینگ آقامیری حساب شماره ۵۰۴۰۱ به نام موسسه فرهنگی دزفول شناسی

لطفا در صورت واریز وجه به یکی از حسابهای فوق مبلغ و مشخصات واریز کننده را به شماره ۰۹۳۹۶۴۲۱۲۳۶ پیامک یا به همین شماره در واتس آپ گزارش فرمایید.