ملا عليخان قاري دزفولي

 ملا عليخان قاري دزفولي ملا عليخان قاري دزفولي

مؤلف يا مؤلفان : دكتر مرتضي بدخشان
انتشارات : نجابت
تعداد صفحات : 139
سال انتشار : 1384
قیمت : 0
چكيده كتاب :به اطلاع همشهریان وعلاقمندان می رساند که کتابهای دزفول شناسی درفروشگاه تربیت، جنب اداره آموزش وپرورش به شماره تلفن 42261682-061 ارایه شده است که در صورت موجود بودن به متقاضیان ارائه می گردد. ضمنا هم میهنان عزیز در صورت تمایل می توانند در شهر های مختلف، متقاضی خرید کتابهای دزفول شناسی از این فروشگاه باشند، که در این صورت از طریق پست به آدرس آنان ارسال می گردد.


کلیه حقوق سایت برای موسسه دزفول شناسی محفوظ می باشد