فرهنگ ریشه یابی واژگان دزفولی

فرهنگ ریشه یابی واژگان دزفولیفرهنگ ریشه یابی واژگان دزفولی

مؤلف يا مؤلفان :محمد رضا بساق زاده
انتشارات : انتشارات سرو دانا
تعداد صفحات : 470
سال انتشار : 97
قیمت : 0
چكيده كتاب :
در بخش اول این کتاب مطالبی در موضوع تاریخ زبان فارسی و سیر تحول در طول تاریخ پرداخته شده است و سپس در مورد ویژگیهای گویش دزفولی ومشترکات آن با زبانهای دیگر بحث می کند و در پایان به ریشه یابی واژگان دزفولی پرداخته است.


به اطلاع همشهریان وعلاقمندان می رساند که کتابهای دزفول شناسی درفروشگاه تربیت، جنب اداره آموزش وپرورش به شماره تلفن 42261682-061 ارایه شده است که در صورت موجود بودن به متقاضیان ارائه می گردد. ضمنا هم میهنان عزیز در صورت تمایل می توانند در شهر های مختلف، متقاضی خرید کتابهای دزفول شناسی از این فروشگاه باشند، که در این صورت از طریق پست به آدرس آنان ارسال می گردد.


کلیه حقوق سایت برای موسسه دزفول شناسی محفوظ می باشد