انقلاب در گذر تاریخ

انقلاب در گذر تاریخانقلاب در گذر تاریخ

مؤلف يا مؤلفان :محمد حسن عرب
انتشارات : ماندگار
تعداد صفحات :
سال انتشار : 1389
قیمت : 0
چكيده كتاب :
نویسنده در فصل اول به موضوعاتی از آغاز بعثت تا شهادت امام علی اشاره دارد و در فصل دوم به نهضتهای شیعی بعد از شهادت امام علی(ع) اشاره میکند .فصل سوم به نهضتهای شیعی دوره عباسی و در فصل چهارم نهضتهای شیعه در دوران غیبت امام زمان(ع)و فصل پنجم را به نهضت شیعی صفوی و فصل ششم نهضت های اسلامی در قرون اخیر و فصل هفتم نهضت های دوران مشروطیت فصل هشتم زمینه های انقلاب اسلامی، فصل نهم حماسه پانزده خرداد و تبعات آن و فصل دهم حوادث بعد از تبعید امام و فصل یازدهم آذرخش انقلاب ف فصل دوازدهم هجرت امام به پاریس و فصل سیزدهم به سرنگونی رژیم شاه پرداخته است.


به اطلاع همشهریان وعلاقمندان می رساند که کتابهای دزفول شناسی درفروشگاه تربیت، جنب اداره آموزش وپرورش به شماره تلفن 42261682-061 ارایه شده است که در صورت موجود بودن به متقاضیان ارائه می گردد. ضمنا هم میهنان عزیز در صورت تمایل می توانند در شهر های مختلف، متقاضی خرید کتابهای دزفول شناسی از این فروشگاه باشند، که در این صورت از طریق پست به آدرس آنان ارسال می گردد.


کلیه حقوق سایت برای موسسه دزفول شناسی محفوظ می باشد