جامعه و فرهنگ در مثنوی معنوی

جامعه و فرهنگ در مثنوی معنویجامعه و فرهنگ در مثنوی معنوی

مؤلف يا مؤلفان :زیبا پورگلی ابریشم کار - دکتر فرزانه یوسف قنبری
انتشارات : الماس البرز
تعداد صفحات : 110
سال انتشار : 1396
قیمت : 0
چكيده كتاب :
در فصل اول این کتاب پس از تعاریف جامعه و طبقه به بررسی طبقات اجتماعی در دوران ماقبل تاریخف یونان و ایران باستان پرداخته است. در فصل دوم به تحلیل و بررسی طبقات اجتماعی در مثنوی پرداخته است


به اطلاع همشهریان وعلاقمندان می رساند که کتابهای دزفول شناسی درفروشگاه تربیت، جنب اداره آموزش وپرورش به شماره تلفن 42261682-061 ارایه شده است که در صورت موجود بودن به متقاضیان ارائه می گردد. ضمنا هم میهنان عزیز در صورت تمایل می توانند در شهر های مختلف، متقاضی خرید کتابهای دزفول شناسی از این فروشگاه باشند، که در این صورت از طریق پست به آدرس آنان ارسال می گردد.


کلیه حقوق سایت برای موسسه دزفول شناسی محفوظ می باشد